COACHING

 

Executive Coaching af topledere omkring strategiske udfordringer og dilemmaer i den daglige ledelse samt coaching af øvrige ledere, medarbejdere og teams – hvor der skabes motivation og klarhed omkring vigtige mål.

 

For os mennesker er det ofte svært at komme i gang, at få sat målene, holde fast og afslutte med succes. Derfor handler coaching om at sætte udviklings- og forandringsprocesser i gang. Gennem spørgsmål kan coachen aktivere indsigter og kompetencer, som skaber proaktive handlinger og øget bevidsthed. Herved får fokuspersonen de bedste betingelser for at nå sine mål.

 

Coaching handler også om personlig vækst, hvor dialogen mellem coach og fokusperson resulterer i en dybere indsigt og forståelse af egne tidligere valg. Herigennem får fokuspersonen mulighed for at træffe nye valg på et højere niveau, hvilket giver ny og bedre mening.

 

Processen sker med udgangspunkt i at alle mennesker er ressourcefulde og kreative samt at agendaen for indhold og mål sættes af fokuspersonen selv.

 

Design: www.roomofdesign.dk

MAINZ MANAGEMENT | TEGLHOLMSGADE 66, 2. TH | DK-2450 KØBENHAVN SV | TEL +45 2989 3783

info@mainzmanagement.dk